Säkerhet

Dina avtal i tryggt förvar

    • Alla dokument hanteras tryggt och säkert på servrar i övervakade datacenter.

Kassaskap-vit-bakgrund

  • Kommunikationen med tjänsten sker med samma säkerhetsmetod som banker använder sig av.
  • Datalagringen sker i Sverige och alla dokument krypteras och säkerhetskopieras dagligen.

Smidig, säker och mer lättöverskådlig avtalshantering helt enkelt. För alla.

Behörighet

Eftersom anställda ofta behöver ha tillgång till olika slags avtal kan t.ex. inköpare ha behörighet att titta på vissa dokument och rekryteringsansvarig helt andra. Alla behöver däremot inte ha åtkomst till alla avtal.

Om alla avtal samlas i en pärm eller i ett arkivskåp eller till och med på företagets server riskeras att fel personer kan ta del av innehåll som kan vara känsligt.
Med avtal och kontrakt samlat i avtala.se får bara rätt personer åtkomst till rätt dokument.

Lika tryggt och säkert som ett kassaskåp – men mycket mer lättillgängligt!