Contract Management

  • Att använda avtala.se hjälper dig med hela contract management livscykeln.

   

  • När det är dags för förnyelse – systemet påminner dig när det är dags att förnya varje avtal
  • Om du behöver förhandla – systemet möjliggör att du lägger in kommentarer som stärker dig i förhandlingar
  • Godkänna – transparens i avtalen där rätt personer har behörighet ger ökad koll hur avtalen får/ska användas
  • Skyldigheter – genom att ha avtalen lättillgängliga kan du kolla vilka skyldigheter du har
  • Efterlevnad – regelbunden insyn i varje avtal ger möjlighet att kontrollera efterlevnaden och att du faktiskt får det som avtalats.