Aktiva avtal

Vi samlar avtalen i ett webbaserat avtalssystem så att de alltid finns tillgängliga.

Olika chefer kan lätt titta i ”avtalspärmen” och få en bättre helhetsbild. Det ger överblick och kontroll på utgifterna

Samla allt digitalt och ge dig och dina anställda ett lättare sätt att hålla avtalen aktiva!

DatorerBehörighet

Eftersom olika anställda behöver ha tillgång till olika slags avtal kan t.ex. inköpare ha behörighet att titta på vissa dokument och rekryteringsansvarig helt andra.
Alla behöver däremot inte ha åtkomst till alla avtal.

Om alla avtal samlas i en pärm eller till och med på en egen server riskeras att fel personer kan ta del av innehåll som kan vara känsligt.
Med avtal och kontrakt samlat i avtala.se får bara rätt personer åtkomst till rätt dokument.

Alla har tillgång till ”samma avtalspärm” men kan bara ta del av det som de har behörighet till.