Startpaket

Vi hjälper er igång med det nya arbetssättet!

Med Startpaketet får ni vid 3 tillfällen under 3 månader bl.a. hjälp med att göra avtalsstruktur, tilldela rätt personer rätt behörighet och att läsa in avtalen I systemet. Vi finns tillgängliga på telefon och mail med 24 h svarstid.

Vi gör också uppföljningsmöten där vi kommer ut och stämmer av hur det går.

Startup

 

 

 

 • Teoretisk input kring Contract Management
 • Arbetsflöden och regelverk
 • Resursplanering
 • Hjälp med att registrera upp till 100 avtal

 

Setup

 • Bygge av vy-strukturer
 • Lägga in användarprofiler
 • Sätta upp behörighetsstruktur

 

Utvardering

 

 

 

 • Samla frågor
 • Tips och trix
 • Säkerställa nyttan
 • Genomgång med användare

 

Priset på startpaketet är i grundutförande 12 500 kr + moms.
Efter 3 månader och startpaketet är genomfört så har ni fortfarande möjlighet att välja mellan våra licensabonnemang Small, Basic och Large.