Small

  • Antal vyer – 2
  • Administratörer – 2
  • Avtalsansvariga – 5
  • Läsbehörighet – 20
  • Arkivplats – 1 GB
  • Pris per månad 1 000 kr ex moms
  • Faktureras årsvis