Large

Large

  • Antal vyer – 20
  • Administratörer – 20
  • Avtalsansvariga – 50
  • Läsbehörighet – 250
  • Arkivplats – 25 GB
  • Pris per månad 5 000 kr ex moms
  • Faktureras kvartalsvis