Basic

  • Antal vyer – 5
  • Administratörer – 5
  • Avtalsansvariga – 25
  • Läsbehörighet – 100
  • Arkivplats – 5 GB
  • Pris per månad 2 500 kr ex moms
  • Faktureras årsvis