Avtalsnyheter #12 2014

Tekniska nyheter och uppdateringar i systemet

Ständiga förbättringar!

I slutet av varje månad levererar vår utvecklingsavdelning nya funktioner och förbättringar i tjänsten avtala.se. Nedan följer listan på de förbättringar som aktiverades sista veckan i oktober.

Korrigeringar

Vissa användare som både hade ett betalabonnemang och ett provabonnemang som löpt ut kunde ibland få meddelande om att abonnemanget löpt ut.
Inga felaktiga relationer mellan avtalskategorier går längre att skapa.
För vissa äldre avtal som bytt ansvarig skickades påminnelser till tidigare angiven ansvarig. Nu byts även påminnelsemottagare när avtalet byter ansvarig.

Förbättringar

Användare med många huvudavtal har fått en bättre användarupplevelse då rullgardinsmenyn inte längre innehåller så många rader.
Formulären för Nytt respektive Ändra avtal är nu mer lika varandra. Fler fält finns tillgängliga vid nyregistrering.
Inaktiva avtal döljs nu i tidsaxeln. De går fortfarande att se dem via Sök avtal.
Avtalsöversikten kan nu visa både kostnader och intäkter samtidigt (inställning under vyinställningar).
Snabbnavigeringsknappen (Visa) i avtalsbilden visar inte längre inaktiva avtal.

Nya funktioner

Visa-knappen under avtalsöversikten innehåller nu ett alternativ ”Öppna alla kategorier”. En efterfrågad funktion.
Administratören kan nu skapa en lista med förutbestämda ”taggar”. Användarna kan sedan enkelt välja taggar ur listan för att kategorisera avtal och kontakter.
Administratören kan nu ändra nummerserien för kundnummer.