Contract Management

Avtala hjälper dig med hela contract management livscykeln:

  • Förnyelse – påminner dig när det är dags att förnya varje avtal
  • Förhandla – möjliggör att du lägger in kommentarer som stärker dig i förhandlingar
  • Godkänna – transparens i avtalen där rätt personer har behörighet ger ökad koll hur avtalen får/ska användas
  • Verkställa – hålla koll på vad som gäller och att du får det som avtalats
  • Skyldigheter – genom att ha avtalen lättillgängliga kan du kolla vilka skyldigheter du har
  • Efterlevnad – regelbunden insyn i varje avtal ger möjlighet att kontrollera efterlevnaden.

Dator_svartvit_IMG_4830