Håll avtalen aktiva med hjälp av avtala.se

Olika chefer kan lätt titta i ”avtalspärmen” och få en bättre helhetsbild. Det ger överblick och kontroll på utgifterna.

filecabinet-brightened
Arkivskåpet – ett minne blott!

Många måste leta i ett arkivskåp eller i en pärm för att hitta det avtal de söker? Och ibland till och med inne på någon annans kontor? Kanske arkivskåpet dessutom är låst och den som har nyckeln inte där. Eller också sitter de i ett möte i just det rum där pärmen du behöver finns…

Med avtalen samlade i ett webbaserat avtalssystem finns de alltid tillgängliga och du kan snabbt skaffa dig en uppfattning om avtal och fasta kostnader.

Datorer

Behörighet

Eftersom olika anställda behöver ha tillgång till olika slags avtal kan t.ex. inköpare ha behörighet att titta på vissa dokument och rekryteringsansvarig helt andra.
Alla behöver däremot inte ha åtkomst till alla avtal.

Om alla avtal samlas i en pärm eller till och med på en egen server riskeras att fel personer kan ta del av innehåll som kan vara känsligt.
Med avtal och kontrakt samlat i avtala.se får bara rätt personer åtkomst till rätt dokument.

Alla har tillgång till ”samma avtalspärm” men kan bara ta del av det som de har behörighet till.

Lättåtkomligt

Molnet copyEftersom det är Internetbaserat är det alltid åtkomligt.

Du kan komma åt avtala.se från vilken dator som helst och när du vill. Inget program behöver installeras på din dator och uppdateringar sker utan att du behöver göra någonting.
Inget krångel med programlicenser och lika säkert som ett kassaskåp.
Du får lätt tillgång till de avtal du och dina medarbetare söker.

Ge de som behöver komma åt viktiga papper möjlighet att göra det på ett enkelt sätt. Samla allt digitalt och ge dig och dina anställda ett lättare sätt att hålla avtalen aktiva!